paslanmaz kalın etli boru

Paslanmaz Uzun Ömürlü Boru İmalatı

Her türlü mekanda genellikle su şebekesi ve diğer ünitelerde çeşitli fabrikalarda eskiden kullanılan galvanizli borular yerini teknolojik üretimler sayesinde yerini yeni ürünlere bırakmış durumda. Genellikle eskiden kullanılan bu boruların yerine günümüzde yoğun kullanım alanlarına sahip paslanmaz ürünler yer tutmuştur.

Bu boru çeşitleri içerisinde sadece paslanmaz borular olmamakla birlikte diğer boru çeşitleri filtreler bağlantı erdavatları da yer tutmaktadır. Hem kullanımları hem de ömür bakımından uzun süreli olması tercih sebebi olmuştur. Bu ürünlerin üretimi İkitelli organize sanayi bölgesi genelinde yapılmaktadır. Burada sadece boru türleri imalatıyla kalmayıp geniş bir üretim alanını oluşturan sanayi bölgesi bulunmaktadır. Her türlü sanayi malzemesi üretiminin gerçekleştirildiği bölge sanayinin can damarıdır.

Burada üretilen bu ürünler arasından paslanmaz filtre kullanım alanlarında farklılıklar göstermektedir. Kimi zaman fabrikalarda kimi zaman şebeke bağlantılarında yer almaktadır. Kimi fabrikalarda sıvı ürünlerden dolayı şebekede meydana gelebilecek problemlerin önlenmesi amacı ile kullanılabilinir.

Bunun yanında paslanmaz kalın etli borular uzun ömürlü olmalarından dolayı yer altında yapılan su ve diğer bağlantı işlemlerinde kullanılmaktadırlar. Yer altında bulunmalarından dolayı bu borular normalden daha etli üretilir ve böylece borunun eskime ömrü uzatılmış olur.

Boru çeşitlerinden paslanmaz 304 310 Avrupa boru aynı şekilde çok geniş kullanım alanlarına sahip olması ile birlikte en çok tercih edilen boru çeşididir. İnşaatlarda şebeke girişlerinde ve şebeke dağıtımlarında en çok Avrupa boru tercih edilir.

3-1-03

Nipel

İstisnasız her evde tesisat sistemleri bulunur. Tesisat sistemleri kullanılan birçok tüketim ürünlerini evimize getirir. Tesisat sistemleri yaşamımızı kolaylaştırdığı gibi bizim için ölümcül kazalara da yol açabilir. Bu sebeple tesisat sistemlerinde kullanılan ürünlerin kaliteli malzeme ve sağlam işçilikle üretilmelidir.

Peki, tesisat sistemlerinin de kullanılan temel malzemeler nelerdir? Bugün biraz bunlardan bahsetmeyi düşünüyorum. Tesisat sistemleri genelde demir borulardan oluşur. Bazı duvar geçişleri ve köşe dönüşleri vardır. Köşe dönüşlerinde paslanmaz dişli dirsek kullanılır. Dişli dirseklerin paslanmaz olmasına dikkat edilmeli aksi taktirde zamanla çürüme yapabilir ve buda bizim farkında olmadan kötü etkilenmemize sebep olabilir. Borunun birden fazla alana dağılması gereken durumlar vardır.

Bu durumlarda ise paslanmaz dişli tee kullanılır. Bu ara eleman tesisat sistemi için önemli bir ayrıntıdır çünkü tee kullanılarak boru farklı alanlara dağılır ve fazladan bir tesisat daha çekmeye gerek kalmaz. Tesisatların sonunda bir makinaya bağlanması gerekir. Bu makina ocak doğalgaz kombisi ya da su sayacı olabilir. Borunun makinaya bağlanması için hex nipel adı verilen dişli bir ara eleman kullanılır. Bu ara elamana özellikle dikkat edilmelidir çünkü bu bağlantı elemanı gerekli özen gösterilmediğinde kaçak olması ihtimalini arttırır.

Nipelinde paslanmaz hex nipel olması da oldukça önemlidir. Özellikle su ve doğalgaz gibi tesisatlarda paslanmaz malzemelerin kullanılması hayati önem taşımaktadır. Tesisat sistemleri hayatımızda oldukça önemli yer tutar ve bu sistemlerin güvenli olmasına özelikle dikkat etmek gerekir.

 

 

cifttaraflinipeller

Paslanmaz Hex Nipel

Sıvı ve gaz tesisatının yapılışında yer altı ve yer üstündeki boruların döşenmesi sırasında köşelerde ki dönüşleri sağlayan paslanmaz dişli tee 90 ve 45 derecelik açılarla boruların dönüş yapmasını sağlar. Dikişli ve dikişsiz borulardan imal edilen bu teeler kaynak uçlu ve dişli dirsek şeklinde iki türde üretilmektedir. Boruların iç kısımlarında açılan dişlerle birbirine bağlanmasını sağladığından içten bağlantılıdır.

Yapılışında kullanılan malzemenin türüne göre galvanizli siyah paslanmaz ve u-pvc türleri bulunan paslanmaz dişli dirsek bir tarafı içten bir tarafı dıştan bağlanan ve kuyruk şeklinde  dirsek türleri bulunmaktadır. Dirseğin çapı ne kadar büyürse aynı oranda boyu da büyüdüğünden manşona benzemektedir. Dirseğe uygulanan basınç değiştikçe arada kullanılan nipeller de değişmektedir.

Basıncın büyüklük oranına göre dayanabilen nipeller kullanılır. 90 ve 45 dereceli patent galvanizli siyah ve kuyruklu dirsekler bulunmaktadır. Sıvı ve gaz tesisatında hiçbir kaynak yapmadan kolayca montaj yapılabilme özelliğine sahip olan paslanmaz hex nipel boruları sıkıca birbirine bağlamada kullanılır. Böylece dışarıya sıvı ve gaz kaçağının oluşmasını önler. Makine karıştırıcı ve kolektörlerin giriş ve çıkış yerlerinde kullanılan hex nipel içine diş açılmış boruları dıştan birbirine bağlar.

Boru bağlantı elemanı olan bu ürünler dıştan dişli bağlantılıdır. Whithworth diş normuna göre Türkiye’de en çok ISO 7/1, BSP, BSPT ve NPT standartlarına uyan ürünler tercih edilmektedir. Konik dişli düz dişli altı köşeli tek taraflı çift taraflı metrik ara ve metrik orantılı nipeller perde geçiş nipeller NPT- UNP nipeller takım ve gövde nipeller bulunmaktadır.

 

paslanmaz avrupa boru r?dsan

Yüksek Kalite Paslanmaz Ürünler

Paslanmaz manşon karıştırıcı ve kolektörlerin girişlerin ve çıkışların paslanmaz boru ile birleştirilip sabitlenmesini sağlayan ekipmandır. İçten dişli veya kaynaklı olup malzemesine göre de çeşitleri mevcuttur. Manşonlarda çap büyüdükçe uzunlukta büyümekte aynı şekilde çap küçüldükçe uzunlukta küçülmektedir. İşleve göre şekillenen manşonlar etkili kullanım ile kendini belli etmekte olup beğeninizi kazanmaktadır. Paslanmaz te ürünü borunun yön değiştirmesi veya farklı bir kola ayrılmasını sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Ara bağlantı elemanı olup etkin rol oynamaktadır. Görünüm olarak küçük fakat işlevi azımsanamayacak kadar büyük boyuttadır.

Paslanmaz flanş iki makinenin sızdırmaz bir şekilde birleştirilmesini sağlayan üründür. Flanş kullanım alanına göre farklılıklar gözetebilmekte olup çoğunlukla paslanmaz ürünü tercih edilmektedir. Flanş makine parçalarının bağlantısı için de kullanılabilmekte olup tesisata kaynaklı yahut dişli olarak bağlanabilirler. Burada asıl dikkat edilmesi gereken husus montaj sonrası gerekli kontroller yapılarak herhangi bir sızıntı olmadığından emin olunmalıdır. Paslanmaz rekor ise tesisatta boruları döndürmeden birbirine sabitlenip bağlanmasını sağlayan üründür.

Kullanım alanına göre çeşitlilik göstermektedir. 3 parçalı olması nedeni ile kullanım kolaylığı sağlayarak boruları komple sökmeden sadece rakorlu bağlantılar sökülerek istenilen değişiklik kısa zamanda meydana getirilir. Ürünlerin küçüklüğü önemlerinin küçük olduğu anlamına gelmemekte aksine tesisatlarınızda sizlere en yardımcı ürünler olmaktadırlar. Paslanmaz olmaları ile de uzun süre kullanışlılık sağlayarak en nihayetinde kalite kokan yardımcılara dönüşüyorlar.

cifttaraflinipeller

Paslanmaz Nipel

Tesisat alanında önemli elemanlardan olan redüksiyon çekvalf ve flanş hakkında teknik bilgiler yer almaktadır. Bu elemanlar tesisat boru ve makinelerde bağlantı noktaları halinde kullanılmakta ve farklı işlere yaramaktadır.

Redüksiyondan bahsetmek gerekirse en kısa haliyle farklı çaplardaki iki boruyu birleştirmeye yarayan iki ağzı da farklı boyutlarda olan dişli elemandır.  Kullanım şekillerine ve bağlantı tiplerine bağlı olarak farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlara örnek olarak dikişli dikişsiz eksantrik konsantrik nipel manşon ve buşing verilebilir. Üretim şekillerine göre en kaliteli olan çeşidi ise paslanmaz redüksiyondur. Paslanmaz redüksiyon kimya endüstri ve gıda gibi alanlarda sıklıkla kullanılır.

Boru ve tesisat elemanlarından bir diğeri olan çekvalfi basit olarak tanımlamak gerekirse; sıvı gaz veya gaz akışkanı gibi maddelerin tek yönde geçişlerine izin veren maddenin izin verilen (istenilen) yönün tersinde bir harekete kalkıştığında mekanizmasını kapatıp maddenin geçişine engel olacak şekilde üretilen komplike elemandır diyebiliriz.

Çekvalf genel bir amacı olan ve işletme emniyeti sağlayan bir tür armatürdür. İçinde belirli yöne hareket olacağında açılan ters yönde hareket olacağında ise boruda harekete izin vermeyen hareketli tıkama diskinin menteşe ile tutturulmuş olduğu bir yapı vardır. Bu sayede çekvalfin bulunduğu bir sistemde akış tek yönlü olarak sağlanmaktadır. Sistem yapılarına göre 4 sınıfta incelenebilir. Bunlar; water tip, disco tip, çift klapeli tip ve küre tip çekvalflerdir. En uzun ömürlü ve kaliteli olanları paslanmaz çekvalflerdir. Gıda kimya ve endüstri gibi alanlarda paslanmaz çekvalf tek yönlü akış sağlamak amacıyla kullanılır.

Flanş iki makineyi veya tesisat parçasını sızdırmaz şekilde birleştirmeye yarayan standart olarak üretilen yapı elemanı olarak tarif edilebilir. Basınç güçleri boyutları ve yapım tiplerine göre sınıflandırılırlar. Bunlar düz kaynak boyunlu ve borulu flanşlardır. Genelde dairesel yapıda olan flanş nadiren de olsa dörtgen veya elips şeklinde de olabilmektedir. Basınç sınıflarına göre delik sayısı değişkenlik gösterir. Birleştirilme işlemi deliklerden geçirilen cıvata ve somunlar sıkıştırılarak yapılır. Flanşlar arasına ayrıca conta da yerleştirilir. Çok farklı sektörlerde sıklıkla kullanılırlar. Gördüğünüz gibi tesisatlar ve makineler için hayati önem taşıyan işlevsel bağlantı parçaları ve bunların da birçok çeşidi mevcuttur.

 

BRUSHED-STAINLESS-CMYK.jpg

Paslanmaz Kaliteleri Kullanım Yerleri

Bu yazımızda siz okuyucularımıza paslanmaz çeliklerin kalitelerini ve kullanım yerlerini tanımlamaya çalışacağız.

 

aisi 304: gıda sektörü, otomotiv, endüstriyel mutfaklar.

aisi 309: yüksek ısıya dayanıklı, kaynak işlemleri için daha uygun.

aisi 310: demir çelik endüstrisi, yüksek fırınlar.

aisi 316: hastane ekipmanları, et işleme üniteleri, her türlü içecek üretim hattı, tekstil sanayi.

aisi 316L : boya sanayi, kimya ve ilaç endüstrisi.

aisi 316t : nükleer mühendislik, kimya sektörü, sentetik reçine üretimi, petrol ve doğalgaz üretimi.

aisi 321: fermantasyon, kağıt sanayi, deri üretimi.

aisi 430: çatal-kaşık üretimi, otomotiv sanayi.

dislikureselvana2parctamgcs

Paslanmaz Küresel Vana

Bilindiği üzere alt yapı sistemlerinin dünyamızdaki yeri ve önemi büyüktür. Bu yapıların güvenilir kaliteli şekilde döşenmiş olmasının yanı sıra dikkatli bir şekilde ve ince bir ustalıkla yerleştirilmesi gerekmektedir. Yerleşimde en çok dikkat edilmesi gerekenler; birbirlerine nasıl monte edildiği ve bu evrede kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerçeği su götürmez bir gerçektir.

Eşit boydaki boruların birbirlerine birleşmesi kullanılan kruvalar ile 4 tane boruyu birbirlerine bağlayabilmektesiniz. İşte tamda buraya dikkat çekmek istiyorum. Bu bağladığınız 4 boru için aracılık eden kruva ne kadar sağlam ve dayanıklı ise sizin tesisatınızda o kadar uzun ömürlü olmaktadır. Bunun için tesisatınızda paslanmaz kruva kullanırsanız yaptığınız işten emin olabilir ve içinizin rahat etmesini sağlayabilirsiniz. Kullanmadığınız muslukları komple kapatmak için kör tapa dediğimiz parça kullanılmaktadır. Kullanmış olduğunuz körtapanın kaliteli olması ileride meydana gelebilecek tatsız hadiselerin önüne en baştan set çekmek anlamına gelir.

Kör tapa seçiminde paslanmaz kör tapa seçmeniz tesisatınızın ömrünü uzatmakla kalmaz yapmış olduğunuz işten yüksek randıman almanızı sağlar. Birde borulardaki sıvının basıncını ayarlayan ve açıp kapatmaya yarayan küresel vanalar vardır. Bunlar 90 derece dönmektedir. Bu parçanın da kaliteli olması ileride meydana gelebilecek sızıntılara karşı en baştan tedbir almak demektir. Küresel vanayı seçerken paslanmaz küresel vana seçmelisiniz. Tesisat döşeme ve tamirat işleri gerçekten hassas işler olup kullanılan malzemelerin kaliteli ve paslanmaz olması güvenlik için son derece önemlidir.

paslanmaz manşon

Paslanmaz Manşon

Kullanım alanı ve kullanım yerlerine göre isim alan paslanmazlarımızın hepsi en yüksek verimde ve en uzun ömürlü olarak üretilmektedir. Paslanmaz te paslanmaz boruların ve diğer paslanmaz aksamların birbirine bağlantısı sağlayan geçiş noktalarıdır. Bunlar sayesinde borulara mekana ve yüzeye göre şekil verilmektedir.

Paslanmaz maşon ise düz boruların birbirine birleştirilmesi ve daha uzun alanlarda veya yüzeylerde boru boyunun istenildiği kadar uzatılmasını sağlayan boru bağlantılarıdır. Düz şekilde bağlantı sağlar ve kaliteli olması ve iyi montajı çok önemlidir. Boruların bağlantılarında ve diğer boru bağlantı aparatlarının yerine daha sıkı oturması ve kavrayabilmesi için ise bağlantı noktalarına paslanmaz flanş konur. Bu şekilde borular arası bağlantı tam yapılır. Tüm bu bağlantılar ve parçalar paslanmazların ömrünü uzatırken sorunsuz montajı da destekler ve sağlarlar.

Tüm bu paslanmazlar ve bağlantıları sağlayan ve daha sıkı sarımlarda ve daha kısa borularda ise paslanmaz rekor kullanılmaktadır. Bu sistem ise boruların karşılıklı vidalama ve dönme yolu ile birbirlerine bağlantısını sağlar. Karşılıklı bir araya getiren borular vidalama yöntemi ile birleştirilerek bağlantıları sağlanmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada en çok satılan bu boru aparatları ile bizde en iyiler ve en çok satanlar arasındayız. Tüm bu paslanmazlarımız ve ekipmanlarımızla kaliteli ve en iyi hammeddeyi en doğru oranda karıştırarak hazırlamaktayız. Tüm ürünlerimiz garanti çerçevesinde ve yüksek kontrollerle sizlere satılmaktadır. Firma olarak kaliteden ödün vermeden en iyiyi sizlere sunmaya devam edeceğiz.

paslanmaz rekor

Paslanmaz Rekor

Sanayi sektörünün gelişmesiyle beraber firmalarda artık paslanmaz ürünleri imalatlarına geçmişlerdir. Büyük fabrikaların yapmış olduğu paslanmaz te ürünlerinde boruların birbirlerine bağlantılarının sağlanması ve uzun süre kullanılmaları konusunda üretilmiştir. Bu bakımdan dolayı paslanmaz te ürünleri gıda petrol petrokimya gıda sanayi otomotiv yerlerinde genellikle kullanılmaktadır.

Büyük binalarda bulunan depo ve kazan giriş çıkışları beraberinde sıvı ile gaz tesisatlarının montajlama işlemlerinde bağlantı parçası olarak paslanmaz manşon kullanılmaktadır. Bu bakımdan dolayı sektörün yenilikleri ile beraber genelde NPT ve BSPT ürünleri daha çok ülkemizde kullanılan sana iyi ürünleridir. Paslanmaz manşonun dış bölgesinde genel de diş açılmış olarak ve kaynatılma şekline göre birbirlerine bağlantıların yapılması ön görülmektedir. Bu nedenden dolayı çeşitli standartlara göre üretimleri yapılmakta ve özel kesim olmamaktadır. Yeni konut sitelerinin yapıldığı bu dönemlerde bodrum katlarında yeni yapılacak olan su deposu işlemleri için paslanmaz flanş kullanılmaktadır. Genellikle dairesel bir yapıya sahip olması ile beraber çevresinde cıvata delikleri sayesinde montajlama işlemleri kolay olmaktadır.

Ülkemizde paslanmaz flanş ürünleri olarak DIN ve EN norm sanayi flanş ürünleri kullanılsa da nadir de olsa ASA ve JSI norm ürünlerine de rastlayabilmekteyiz. Paslanmaz rekor işlemlerinde en iyi olmasının sebeplerinde biri ise hızlı montajlama ile beraber pratik kullanım imkanının verilmesidir. Bu nedenden dolayı paslanmaz rekor sanayi ürünleri genelde sıhhi tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirlerine olan bağlantılarının kolay bir şekilde bağlanmasını sağlamaktadır.

paslanmaz dişli te

Paslanmaz Te

Sanayi dallarında kullanılan paslanmaz te su depolarına giden kanalların açıların birleşme işlemlerini yapmaktadır. 90 ve 45 derecelik açılarda kullanılan bu ürünler sanayi otomotivi gıda petrokimya vb. gibi yerlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Sanayi makinelerinde karıştırıcı ürünlerin giriş ve çıkış yerlerinde kullanılan paslanmaz manşon sıvı ve gaz tesisatlarının birleşme işlemini görmektedir. Birleşimlerinde sağlanmasında boruları iç bölümünde dişli paslanmaz boru bağlantıları da yer almaktadır. Ülkemizde paslanmaz manşon ürünleri olarak BSP-BSPT ve NPT standardında yapılmış ürünler daha çok tercih edilmektedir. Bu tür sanayi ürünlerinde depo ve kazan giriş çıkış yerleri içinde montajlama görevi görmektedir.

Sıhhi tesisat sanayi işlemlerinde iki boruyu döndürmeden birbirine bağlantı sağlama işlemine paslanmaz rekor denilmektedir. Tesisat işlemlerinde hızlı montajlama ile beraber pratik kullanımını sağlayan ve üç parçadan oluşmuş paslanmaz ürünlerdir. Genellikle kullanım alan yerlerine bakıldığında petrol kimya sağlık otomotiv sanayi ürünlerinde kullanılmaktadır. Diğer bir sanayi ürünü olarak paslanmaz flanş boru tesisatlarında kullanılması ile beraber makineler üzerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tesisat veya makineye bağlantılı bir şekilde olması ile beraber flanşların arasında sızdırmazlık ürünleri contalar yerleşimleri yapılmaktadır. Montajlama işlemlerinde mümkün olduğu kadar paralel veya aynın anda dönmeli ürünlerin kullanılması sıvı gazlarının eşit bir şekilde dağılmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan dolayı flanşların sızdırılmasını sağlamak için momenti bölümlerinin kontrol yerlerinin iyi şekilde yapılması gerekmektedir.

dislicalparacekvalfler

Paslanmaz Çekvalf

En çok makine mühendisliği alanında ve boru tesisatında kullanılan paslanmaz çekvalf yüksek teknoloji ile üretilen yayların disk üzerinde tam kapama sağlamasında kullanılır. Minimum akış sınırlamasına uygun olarak çalışacak şekilde üretilen bu ürünler geri akış oluşmasını önler ve anında önüne disk çekilir.

Basıncı düşük tutmaya yarayan bu ürün akışkanlığı kolaylaştırır. Kolayca monte edilebilme özelliğine sahip olmakla beraber hem dikey hem de yatay bir şekilde montajı yapılabilir. Kompakt dizayn ve düşük basınç özelliğine sahip olan çekvalf - 10 ve 100 derece sıcaklığa kadar dayanıklıdır. Çoğunlukla isale ve dağıtım hatları enerji santralleri kağıt fabrikaları tersane ve gemi inşaatları yüksek frekans hatları mineral yağ ve tekstil endüstrileri su kodens ve buhar hatları gibi daha birçok alanda kullanılmaktadır.

Kimya endüstrisinde kullanılan bir diğer ürün olan paslanmaz redüksiyon ise kozmetik ve sıvı deterjan üretiminde kullanılması gerekli görülen bir üründür. Kalın borudan ince boruya geçişi sırasında sıvı veya gaz kaçağı oluşmasını önlemeye arayan bu ürün sızdırmalık sağlar. Boru tesisatına veya makinelere kaynak yapılarak veya diş kullanılarak bağlanabilen flanş cıvataların birbirine sıkı bir şekilde bağlanmasıyla oluşur. Böylece sızdırmazlık sağlar.

Çelik bakır ve pirinç gibi maddelerden üretilen flanşlar dairesel dörtgen ve elips şeklinde bulunmaktadır. Her türlü yıpranma ve aşınma durumuna karşı ve yüksek ısıya dayanıklı olan bu ürünleri güvenle hiç bir sorun yaşamadan kullanmanız mümkündür.

paslanmaz flanş

Paslanmaz Flanş

Özellikle makine mühendisliği alanında kullanılan ürünlerden olan ve her türlü yüksek ısıya darbe ve aşınmaya karşı dayanıklı olan paslanmaz redüksiyon kalın boru dan ince boruya geçişi kolaylaştırır. İki boru arasındaki bağlantıda boşluk oluşmasını önleyerek sıvı ve gaz kaçağının oluşmasına engel olur.

Özellikle kozmetik ve sıvı deterjan imalatı yapan sanayi alanlarında kullanılan bu ürün oldukça güvenlidir. Maksimum 16 bar’a kadar basınç değeri ve – 10 ile 100 derece arasındaki sıcaklıklara karşı dayanıklı olan çekvalf tersane ve gemi inşaatları enerji santralleri yağ mineral tekstil ve kağıt fabrikaları iklimlendirme ısıtma ve soğutma sistemleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Basınç kaybı sağlayarak yüksek akış hızı sağlamaya yarayan paslanmaz çekvalf yatay ve dikey olacak şekilde monte edilebilir. Kompakt dizayna sahip olan bu ürün geri akış olmasını önleyerek akış yönünü düzenler.

Basınç ve boyutlarına göre değişen ve cıvatalarla birbirine bağlanarak sızdırmayı önleyen baskılı flanş boru tesisatında önemli bir yere sahiptir. Kolayca monte edilebilme özelliğine sahiptir. Dörtgen dairesel ve elipstik şekillerde dizayn edilmiş kullanım yerine göre kolaylık sağlamayı hedeflenmiştir. İki boru arasında cıvatalar birbirine dişlerle geçirilip veya kaynak yapılarak da montajı yapılabilen bu ürün bakır çelik ve pirinç gibi çok farklı maddelerden imal edilmektedir. Kalitesi ve dayanıklılığı ile her alanda rahatlıkla kullanılabilir. Ev tesisatlarında su ve gaz kaçağı oluşumunu önlediğinden güvenle kullanımı tercih edilir.

paslanmaz dikişli boru

Paslanmaz Dikişli Boru İmalatı

Günümüzde endüstriyel alanlarda kullanılan paslanmaz boru imalatı ürünlerinde müşterilerin istekleri üzerine yapılmaktadır. Bu nedenle kullanılan malzemeler olarak baktığımızda akma ve çekme dayanıklılığı görülmektedir. Ürünlerimiz kullanıldığı alanlar olarak baktığımızda petrol boru hatları su dağıtım kanalları çelik yapı ve rafineler vb. birçok yerde kullanılmaktadır.

Profesyonel kadromuz ile beraber paslanmaz boru imalatı konusunda sizlere kaliteli hizmet ve güvence vermekteyiz. Diğer bir tesisat ürünü olan paslanmaz dirsek genellikle su kanallarının köşe dönüşlerinde kullanılan bir sanayi ürünüdür. Ayrıca sıvı ve gaz tesisatları içinde dönüş köşelerinin önemli olmasından dolayı 90 ve 45 derecelik açılar için kullanılmaları uygundur. Merdiven sağlık kimya gibi özek sektörde kullanılması ile müşteriden özel kesimler istenmektedir.

Sanayi alanında kullanılan paslanmaz dikişli boru ürünlerinde uzunlamasına kaynağın yapılması ile beraber saç levhalarında yapılmaktadır. Bu bakımdan dolayı farklı türden de imal edilerek boru ürünlerini yapabilirsiniz.  Paslanmaz boru ürünlerinde boru hattının çapı boru içinde oluşan akışkanın cinsi ve kaç derece sıcaklığı karşı dayanıklı olduğu ölçülmektedir. Bu yüzden dolayı büyük sanayi firmaları tarafından sıklıkla tercih edilen ürünler arasındadır.

Tesisat ürünlerinde depo ve kazan çıkış yerlerinde kullanılan paslanmaz yaka tesisat bağlantılarında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle paslanmaz yaka ile boruya kaynağın yapılması ile beraber herhangi bir sorun karşısında borunun kaymamasını önlemektedir. Ayrıca vanalar ile pompaların montajlarında kullanılan en sağlam parça olarak bilinmektedir.

paslanmaz yaka

Paslanmaz Dikişli Boru

Çelik imalat sanayiden inşaat sektörüne ulaşımdan ev gereçlerine birbirinden farklı sektör ve sanayi kollarında etkin biçimde kullanılmakta ve üretim aşamasında etkin bir rol oynamaktadır. Çeliğin çeşitli alanlarda kullanıma uygun oluşu paslanmaz olma koşulunu beraberinde getirmekte paslanmaz çelik koşulu tüketici için önem teşkil etmektedir. Paslanmaz çelik kalite açısından kendisini her alanda gösterdiği gibi paslanmaz boru imalatında paslanmaz dirseklerde paslanmaz dikişli borularda ve paslanmaz yakalarda da göstermektedir.

Paslanmaz çeliğinin uzun ömürlü yapısı kullanılan alanda kalitenin dayanıklılığın ve mekanik direncin artmasını sağlarken doğalgaz boru hatlarında petrol boru hatlarında su dağıtım hatlarında öncelik paslanmaz boru tercihinden yana olmaktadır. Yapılan işin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayan paslanmaz yakalar ise tesisatlarda montaj kolaylığı sağlamaktadır. Benzer şekilde paslanmaz dirsekler de boruların birleştirilmesinde kullanılmaktadır.

Yapılan işin kalitesini kullanılan ürünlerin kalitesi belirlemekte uzun ömürlü ürün yapımında paslanmaz borular dirsekler yakalar tercih sebebi olmaktadır. Üretim zincirinin büyümesine dayanıklı ve güvenilir ürünler öncülük etmekte iş yükünü azaltan maliyeti düşüren kalitesinden taviz vermeyen paslanmaz çeliğin hammadde olarak kullanıldığı sanayi kollarında paslanmaz ürün özelliği önemli katkı sunmaktadır.

Islaklıktan ve rutubetten kaynaklanan oksitlenmeler ürünlerin ömrünü kısaltırken erken dönemde çıkardıkları problemlerle maliyetleri arttırmakta bilinenin aksine daha masraflı olmaktadır. Paslanmaz özelliğe sahip ürünlerin çevre dostu olmaları ve geri dönüşümlerinin sağlanması üretici ve tüketici açısından tercih sebebidir.  Hammaddesi paslanmaz çelik olan borular dirsekler dikişli boru ve yakalar dayanıklı yapıları ve çeşitli sektör ve sanayi kollarındaki kullanımları ile çevre dostudurlar bakımları kolaydır ve uzun ömürlüdür. Bu hassasiyete önem veren firmalar paslanmadan kaynaklanan maliyeti arttıran ürünlerden uzak durmaktadır. Bu nedenle paslanmaz çelik kullanımı ürünlere ilgiyi arttırmakta tüketicilerin öncelikli tercihlerini oluşturmaktadır.

DSC_0093

Paslanmaz Çeliğin Akademisi

Tarihsel gelişimi yeni bir çağ yaratan üretim-tüketim ilişkileri ile toplumsal dönüşümleri tetikleyen paslanmaz çelik  ürünün tüm aşamaları akademik bilim ve teknolojideki yüksek atılımları takip ederek gerçekleşmiştir.1900 lü yıllarda krom üretiminin başlamasıyla paslanmaz çelik malzemelerin üretimine başlanmıştır. Tüfek namlularını geliştirmek için çalışmalar sonucunda tesadüfî olarak paslanmaz çelik bulunmuştur. Gaz ve petrol istasyonlarında yoğunlukla kullanılan paslanmaz çelikten malzemeler sanayinin gelişmesine yol açmıştır.

Paslanmaz çelikte kalite ve özelikler birbirinden farklıdır. Bünyesinde karbon titanyum ve nikel sayesinde çeşitlilik göstermektedirler. Kullanım alanları olarak mutfak eşyaları ev aletleri kimya ve petro-kimya sektörü gıda sektörü otomotiv sanayi yüksek sıcaklığa dayanıklı ekipmanların ve parçaların üretimi vb sayılmaktadır.

Paslanmaz boruların incelik kalınlık ve çapları birbirinden farklıdır. Yaklaşık 300 farklı çeşit ve bazda paslanmaz etli boru vardır. Esas olarak paslanmaz çelikler metal için bilindik tüm işlemler ile işlenebilme özelliğine sahiptir. Paslanmaz çelikler akrabaları olan diğer çelikler gibi yassı ürün yani paslanmaz kep plaka paslanmaz vana çubuk tel boru şekilli uzun ürünler ve döküm parçaları gibi birçok şekilde soğuk ve sıcak birtakım yöntemle üretilirler.

Paslanmaz çelik %100 geri dönüştürülebilirdir. Kullanılan paslanmaz çeliğin %60 ‘ı ömrünü tamamlamış ürünlerden ve  hurdalardan tekrar üretilmektedir.  Paslanmaz malzemeleri üreten firmalar malzemelerin içerik norm ve kimyasal bileşenlerini müşteriye sunmak durumundadır. Kullanılacak olan amaca en uygun malzemeyi üretmelidirler. Geniş stok imkânları sayesinde taleplere anında cevap verebilmeli ve zaman kaybını önlemelidirler. Malzemelerin kimyasal test sertifikaları olmak zorunda ithalat ve ihracatı bu koşullar sağlanırsa yapılabilmektedir. Sanayicilerin bu hususlarda dikkatli olması gerekmektedir.

paslanmaz kalin etli boru

Paslanmaz Çelik Devrimi

Sanayileşme alanında gittikçe büyüyoruz. Her geçen gün biraz daha kaliteli malzemeler üretmekte ve yurtdışına ihraç etmekteyiz. Çevremizde en fazla kullanılan ürünlerden biri çeliktir. Evimizde arabamızda gündelik eşyalarımızda yer alan demirbaş bir hammaddedir. Köprüler yüksek katlı binalar ev tesisat malzemeleri gibi birçok örnek verme şansımız mevcuttur. Dayanıklı olması sebebiyle tercih edilme nedeni yüksek olmuştur.

Hatırlarsak eskiden ev apartman tesisatlarımız demirdendi. Böyle olunca zamanla pas tutar sürekli insanların başına dert açardı. Ama artık bunların yerini paslanmaz çelikler aldı. Evimizde apartmanlarımızda yer alan su tesisat boruları artık paslanmaz çelik boru olarak döşenmeye başladı. Sanayi alanında da elzem olarak tercih edilmesi muhakkak bu yüzdendir.

Tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi az masraf ve bakım çıkarması. Daha sağlam ve güvenilir bir ürün olarak sanayi de yerini almış durumdadır. Ticari olarak büyük işletmelerin kullandığı paslanmaz kalın etli borular özellikle tercih edilen modeller arasında yer almaktadır. Dış etkenlere karşı olan mukavemeti tartışılmazdır. Artık ustalar tesisat işlerinde eski döküm vanalar musluklar kullanmak yerine paslanmaz çelik vanalar kullanmaktadır.

paslanmaz flanş

Paslanmaz Ürünlerimiz

Bugün hemen hemen her yerde paslanmaz boru,vana, kep, manşon,çekvalf, flanş, dirsek,hex nipel,çift taraflı nipel,tek taraflı nipel,avrupa dikişli boru,avrupa dikişli profil,avrupa dikişli dirsek,dikişli tee,dikişli redüksiyon,yarım manşon,dişli dirsek,dişli tee,dişli kruva,kuyruklu dirsek,dişli hortum ucu,ay anahtarlı contalı rekor,kaynak ağızlı konik rekor,boyunlu flanş,dış dişli kör tapa,küresel vana,kör falanş, rekor,kruva, tee,nipel,flanşlı küresel vana,dişli filtre,kör tapa,filtre  gibi ürünler kullanılmaktadır. Kazanlar su depoları çeşitli metal demir çelik makinelerin bağlantıları tesisatlar ve çok daha fazla yerde kullanılan ürün grupları arasında yerlerini almaktadırlar.

Paslanmaz avrupa boru parçaların bütün hale gelmesinde en önemli araçlardan biridir. Bugün istediğiniz ölçü ve şekillerde üretimi yapılabilmekte ve kesilebilmektedir. Eğer kullanım alanınız çok daha önemli ve tehlikeli ekipmanlar içinse o zamanda paslanmaz kalın etli boru seçeneğinden istifade edebilirsiniz.

Uzun süreli ve dayanıklı bir kullanım için paslanmaz özelliğine sahip araçları tercih etmek daha doğru olacaktır. Zaman içerisinde üzerinde ayarlamalar yapabileceğiniz vanalara da ihtiyacınız olacaktır. Açma ve kapama işlemlerini bu vanalardan yeri geldiğinde sorunsuz bir şekilde yapmak istiyorsanız yine paslanmaz küresel vana alternatifini göz önünde bulundurmanızda yarar var.

Bazen bu boruların başlık sistemi ile de kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu zamanda yaygın bir şekilde tercih edilen paslanmaz kep alternatifinde bulunmanız gerekecektir. Bu keplerde birçok şekil ve ölçülerde  üretilebilmektedir. Bahsettiğimiz bu ürünler ve daha fazla paslanmaz parça çeşitleri ile ilgili bilgi sahibi olmak için sizlere internet üzerinden online olarak hizmet sunan firmamız Rıdsan Paslanmazın  web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Böylece hem piyasa üzerindeki çeşitlerini hem de fiyat bilgilerini elde edebilirsiniz. Kaliteli dayanıklı ve sağlam ürünleri satın almak için net üzerinden araştırma yapmak en doğru adım olacaktır.

 

paslanmaz kalin etli boru

Paslanmaz Kalın Etli Boru

           Paslanmaz kalın etli boru diğer borulara göre içinde daha fazla molibden ve nikel eklenerek üretilmiş olup son derece sağlam paslanmaz korozyon dayanımı oldukça yüksek bir boru tipidir. Günlük yaşam değiştikçe son dönemlerde malzemelerinde değişmesi ve günlük yaşama uygun hale getirilmektedir. Paslanmaz boru dikişli ve dikişsiz olarak iki gruba ayrılmaktadır. Paslanmaz dikişsiz borular ağır sanayide kullanılmaktadır.

Dikişli borular ise yüksek frekanslı ve tig kaynaklı borular diye ikiye ayrılmaktadır. Çelik borular ağırlık olarak dekorasyon ve gıda sektöründe yani basıncın az olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Yaygın bir şekilde olan paslanmaz borulara talep çoğalmakta her yerde kullanılmaktadır. Örneğin merdiven ve balkon korkuluğunda ev aletlerinde kimya çiftliklerin etrafında masa ayaklığı olarak da tercih edilmektedir.

 Paslanmaz vana paslanmaz tesisatlarda yön verme veya hat kesme amacı ile kullanılan akışkan kontrol ürünlerine denmektedir. Uluslararası standartlarına uygun ölçülerde boru imalatı yapan firmalar titizlik içerisinde çalışmaktadırlar. Dikişli ve dikişsiz paslanmaz borular üretimini gerçekleştiren RIDSAN PASLANMAZ önemli durduğu ayrıntı müşterilerin istekleri doğrultusunda hareket ederek boru imalatı yapmaktır.

Paslanmaz kep takım çeliği olarak kullanılır. Uygulama alanı çok geniştir. Çok düşük manyetik özelliği bulunmaktadır. Paslanmaz borunun kullanım alanları kente yaşamının ayrılmaz bir parçası olan modern peyzaj ve bakım gerektirmeyen şehir mobilyaları aksesuarlarının en önemli yapı malzemesi paslanmaz çelik boru ,paslanmaz sac ve profilleridir.

 

dislikureselvana3prctamgcs

Borularınız Paslanmasın

Birçok sektörün ve bu alanda faaliyet gösteren birçok kurumun ve inşaatın alt yapısında geçen tüm boru çeşitleri ile alanımızda kalitede tek ve rakipsiziz. Paslı ve zamanla çürümüş olan borular ve boruların sizlere verdiği sorunlar artık dayanılmaz hal alıyorsa paslanmaz boru ve diğer ürünlerimizi kullanmamış demektir. Ayrıca son teknolojiler ile üretilen ve en çok satanlar arasında olan paslanmaz kalın etli boru hem kalınlık hem de dayanıklılık olarak daha uzun yıllar hizmet vermektedir.

Paslanmaz kep ise korkuluk küpeşte ve boruların ağzını kapamada kullanılmakta ve birçok alanda ve sektörde aranan tercih edilen ürünler arasındadır. Tüm ürünlerimiz ve paslanmazlarımız ile ülkede ve dünyada aranan kalitesi ile tercih edilen markalardanız. Bu boruların bağlantısını ve tüm diğer su iletimini sağlayan ve uzun süre dayanıklılık ile birçok ödül alan paslanmaz küresel vana ve diğer borularımızla sektörde ilkler arasında ve lideriz.

Çelik ve diğer dayanıklı paslanmaz hammaddelerden üretilen sanayi üretim inşaat ve yer altı döşemelerinde kullanılan ürünlerimiz kalite kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca tüm bu ürünler ve diğer ana ve yedek parçalarımızla kaliteden ödün vermeden sizlere hizmet sunmaktadır. Paslanmaz ürünlerin üreticisi ve tasarımcısı olarak hedefimiz sizlere en dayanıklı ürünleri en yüksek kalitede sunmaktır. Geniş ürün yelpazemiz ile her sektörün ihtiyacını cevap verecek düzeyde ve en iyi kalitede birçok alanda faaliyet göstermekteyiz.

paslanmaz kalın etli boru

Paslanmaz Borular ve Özellikleri

          Paslanmaz kalın etli boru her türlü kimyasal üretim fabrikalarında depo kurulum malzemesinde inşaat sektöründe kullanılan boru çeşitlerinden olmaktadır. Paslanmaz kalın etli boruların sağlam yapısı ve çelik borular arasından en çok tercih edilen sırada yer almaktadır. Dikişli boru oldukça geniş bir iş alanında yaygın bir şekilde kullanılan boruların arasında yer almaktadır. Paslanmaz boru dikişli ve dikişsiz olarak iki türlüdür. Dikişsiz avrupa borular ağır sanayide kullanılmaktadır.

Dikişli borular ise dekorasyon gıda sektörü gibi basıncın az olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik borular yüzey olarak mat taşlı ve polisajlı yüzeylerde şekillenmektedirler. Paslanmaz kep üretimi farklı ebatlarda ve şekillerde yapılmaktadır. Kullanıldığı yerler doğalgaz tesisat akaryakıt gibi yerlerde kullanılmaktadır. Uygulama alanı oldukça geniştir.

Paslanmaz vana yüksek basınç sıcaklıklarda kullanılmaya uygun vanadır. Basınç kaybı diğer vanalara göre daha fazladır. Kullanıldığı bazı akışkanlar su sıcak su kızgın yağ transfer yağları ve kimyasal akışkanlardır. Paslanmaz borular müşteri talebine göre değişik ebat ve kalınlık ve çaplarda üretilmektedir. Boruların dayanıklı krom ve altında karbon içeren bunun sonucu olarak kendini onaran bir yüzey tabakası oluşturan bir tür çeliktir.

Tephir ve eşanjör boruları özel olarak geliştirilen ve üretilen borular sayesinde özellikle şeker fabrikalarında kullanılmaktadır. Mutfak üreticilerinin estetik ve dayanıklı anlamda düşünülerek yapılmış üretilmiş borular bu sektörde ilk sıralarda yer almaktadır.